ĐẶT LỊCH HẸN KHÁM

BS. CK1. Trần Thị Tú Hằng

Chuyên khoa: Khoa Nhi

Phòng khám: Phòng khám Quận 7

Kinh nghiệm: Nguyên trưởng Khoa Nhi Bệnh viện Quận 2. Kinh nghiệm công tác tại Khoa Nhi Bệnh viện Quận 2, học sau đại học tại Đại học Y Dược Tp. HCM; Điểm mạnh: Nhi tổng quát, Khám sức khỏe và tư vấn Dinh dưỡng, tư vấn chích ngừa, Hồi sức sơ sinh, khám, điều trị, chẩn đoán, tư vấn các bệnh lý Nội nhi thường gặp Show more