ĐẶT LỊCH HẸN KHÁM

BS. CK1. Phạm Thị Thùy Trang

Chức danh: Trưởng Khoa Nhi

Chuyên khoa: Khoa Nhi

Phòng khám: Phòng khám Quận 7, Phòng khám Quận 1

Kinh nghiệm: Kinh nghiệm công tác tại Bệnh viện Nhi đồng; Điểm mạnh: Nhi tổng quát, Khám sức khỏe và tư vấn Dinh dưỡng, tư vấn chích ngừa,.... Show more