ĐẶT LỊCH HẸN KHÁM

BS. CK1. Lại Thị Bích Thủy

Chuyên khoa: Khoa Nhi

Phòng khám: Phòng khám Tân Bình

Kinh nghiệm: Hơn 12 năm kinh nghiệm làm việc tại BV Nhi đồng 1; Điểm mạnh: Nội tổng quát nhi, tư vấn và điều trị các bệnh lý về thận – nội tiết; Tác giả các công trình nghiên cứu: “Thận hư” (Hội Nghị Thận Tiết Niệu, Huế), Two cases of Cytomegalovirus-related Nephrotic Syndrome in the First Year of Life (Poster, 17th Congress of the IPNA, Brazil); Chứng chỉ đào tạo Nhi khoa sau Đại học tại Sydney (Úc); Diễn giả chuyên môn tại nhiều hội nghị. Show more