ĐẶT LỊCH HẸN KHÁM

Ths. Bs. Nguyễn Đoan Quỳnh

Chuyên khoa: Khoa Da Liễu

Phòng khám: Phòng khám Tân Bình, Phòng khám Quận 7, Phòng khám Quận 1

Kinh nghiệm: Thạc sỹ Da liễu.

Bác sĩ trả lời