ĐẶT LỊCH HẸN KHÁM

Sự kiện

Rise Clinic Tour

Bắt đầu: 2021-03-27
Kết thúc: 2021-03-27

Livestream ''KHÒ KHÈ Ở TRẺ & NHỮNG ĐIỀU BA MẸ LO''

Bắt đầu: 2021-03-26
Kết thúc: 2021-03-26

Livestream “LẬT MẶT CÁC BỆNH VỀ DA DO ÁNH NẮNG”

Bắt đầu: 2021-12-03
Kết thúc: 2021-12-03

Livestream ''MUỐN TĂNG CHIỀU CON CHO CON: DỄ HAY KHÓ''

Bắt đầu: 2020-12-04
Kết thúc: 2020-12-04

Webinar: WEALTH AND HEALTH AMIDST COVID-19

Bắt đầu: 2020-05-22
Kết thúc: 2020-05-22

Talk Show Miễn Phí "Để con nhẹ nhàng vào lớp 1"

Bắt đầu: 2019-04-20
Kết thúc: 2019-04-20

Livestream "Chăm Sóc Trẻ Sơ Sinh & Câu Chuyện Ở Cữ Của Mẹ"

Bắt đầu: 2018-07-13
Kết thúc: 2018-07-13