ĐẶT LỊCH HẸN KHÁM

Sự kiện

Hướng dẫn theo dõi và chăm sóc F0, F1 cách ly tại nhà

Bắt đầu: 2021-07-22
Kết thúc: 2021-07-22

Livestream Sống khỏe với Ung thư tuyến giáp

Bắt đầu: 2021-07-13
Kết thúc: 2021-07-13

Livestream XÉT NGHIỆM COVID-19 & NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT

Bắt đầu: 2021-06-11
Kết thúc: 2021-06-11

Livestream PHÂN BIỆT CÁC LOẠI SỐT Ở TRẺ

Bắt đầu: 2021-05-21
Kết thúc: 2021-05-21

Livestream "CHÀM DA Ở TRẺ NHỎ & NỖI LO CỦA BA MẸ"

Bắt đầu: 2021-04-23
Kết thúc: 2021-04-23

Rise Clinic Tour

Bắt đầu: 2021-03-27
Kết thúc: 2021-03-27

Livestream ''KHÒ KHÈ Ở TRẺ & NHỮNG ĐIỀU BA MẸ LO''

Bắt đầu: 2021-03-26
Kết thúc: 2021-03-26

Livestream “LẬT MẶT CÁC BỆNH VỀ DA DO ÁNH NẮNG”

Bắt đầu: 2021-12-03
Kết thúc: 2021-12-03