ĐẶT LỊCH HẸN KHÁM

Trách nhiệm xã hội

Là nơi cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khoẻ, CarePlus ý thức được trách nhiệm lớn lao không chỉ đối với bệnh nhân mà còn cả cộng đồng.

1. Tuân thủ các chuẩn mực nghề nghiệp và đạo đức cao nhất

CarePlus không ngừng nỗ lực để ngày càng tiến bộ và cam kết theo những tiêu chuẩn y khoa và đạo đức cao nhất.

 

2. Các chương trình tuyên truyền, phòng bệnh, và tư vấn lối sống

Hội thảo "Những tiến bộ mới nhất trong điều trị ung thư"
Diễn giả: Dr. Wong Seng Weng

CarePlus tổ chức nhiều hoạt động đa dạng để tuyên truyền, giúp phòng ngừa các bệnh và thúc đẩy lối sống lành mạnh dưới dạng các buổi hội thảo, lớp tập huấn và chương trình tư vấn cho các nhà trẻ, trường học, tổ chức phi chính phủ và các nơi khác.

 
Hội thảo "Ho & Những vấn đề hô hấp thường ặp ở trẻ"
Diễn giả: BS. Huyền Tôn Nữ Thụy My

 

3. Chăm sóc sức khoẻ cộng đồng

CarePlus cùng các nhà tài trợ tổ chức kiểm tra sức khoẻ và khám ngoại trú miễn phí cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trong cộng đồng, đặc biệt là trẻ em và người già.
Hãy liên hệ chúng tôi tại csr@careplusvn.com để biết thêm chi tiết về Chương trình.