ĐẶT LỊCH HẸN KHÁM

BS. CK2. Nguyễn Đình Phương Thảo

Chuyên khoa: Sản Phụ Khoa

Phòng khám: Phòng khám Tân Bình

Kinh nghiệm: Bác sỹ chuyên khoa 2 - Chuyên khoa Sản phụ khoa.