ĐẶT LỊCH HẸN KHÁM

BS. CK1. Phạm Thị Ngọc Tuyết

Chuyên khoa: Sản Phụ Khoa

Phòng khám: Phòng khám Quận 7

Kinh nghiệm: Hơn 13 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn, từng công tác làm việc tại Khoa Sản phụ khoa Bệnh viện Y dược Huế; Chứng chỉ Siêu âm thực hành Sản phụ khoa, Siêu âm tổng quát. Show more