ĐẶT LỊCH HẸN KHÁM

BS. CK1. Lê Ngọc Tuyết Sương

Chuyên khoa: Khoa Nhi

Phòng khám: Phòng khám Tân Bình

Kinh nghiệm: Kinh nghiệm làm việc tại Bệnh viện Nhân Dân Gia Định, Bệnh viện Quận Thủ Đức. Điểm mạnh: Nhi tổng quát, Khám sức khỏe và tư vấn Dinh dưỡng, tư vấn chích ngừa,.... Thạc sỹ Khoa học xã hội học và phát triển (ĐH Xavier, Philipines). Show more